HVOR STOR EN BOLIG KAN JEG SØGE

  • Bor du alene, er du berettiget til en toværelses lejlighed.
  • Er I et par, kan I være berettiget til en treværelses lejlighed, hvis boligorganisationen har besluttet, at treværelseslejligheder kan udlejes til par uden børn. Ud over at man selvfølgelig er et par, når man er gift, så er man også et par, når man lever sammen papirløst eller i et registreret partnerskab.
  • Er I et par med et barn eller flere børn, eller er du alene med et barn eller flere børn, så er I berettiget til en 3, 4, 5 eller 6 værelses bolig uanset, hvor mange børn I har.
  • Er du enlig med ret til samvær med et eller flere børn, så har du samme ret som et par med et barn eller flere børn.
  • Til lejligheder med mindst fire værelser er der fortrinsret for husstande med et eller flere børn.
Her er det også uden betydning, om husstanden har en eller flere voksne. Enlige med børn sidestilles med ægtepar med børn.

Børn

Ud over biologiske børn, tæller følgende også som børn: adoptivbørn, børnebørn eller plejebørn, som bor sammen med eller har samværsret med deres forældre, bedsteforældre eller plejeforældre. Børn i en tidsbegrænset familiepleje er også omfattet.

Man tæller med som barn efter den 12. svangerskabsuge, og indtil barnet som hjemmeboende fylder 23 år. Det vil sige, at hvis du har været gravid i mere end 12 uger, så har du samme rettigheder til at få en bolig, som et par med et barn eller flere børn.

For fysisk eller psykisk handicappede børn er der ingen øvre aldersgrænse.

(Uddrag fra Boligselskabernes Landsforenings pjece om at leje almen bolig).


Sådan er betingelserne i Boligforeningen Bakkebo:
AFDELING 1:
Store rækkehuse (A,D,E-typer)
2 voksne og mindst 1 barn eller 1 voksen og mindst 1 barn
Små rækkehuse (øvrige typer)
1 voksen

Afdeling 2:
Lejlighed 2+2
2 voksne og mindst 1 barn eller 1 voksen og mindst 1 barn
Lejlighed 2+1
2 voksne
Lejlighed 2
1 voksen
Lejlighed lille
1 voksen

For at børn kan tælle med ved udlejninger, skal børnene være hjemmeboende og være under 23 år.
Alle ovenstående lejemål udlejes i henhold til det lejemålsnummer den enkelte har på diverse ventelister.
Når et lejemål er ledigt, udbydes det først til beboerne i AFD 1 eller 2 jf. oprykningsventelisten.
Værelserne er beboernes forlængede arm. D.v.s. at hjemmeboende børn der ønsker at leje et værelse har førsteret (opskrivningsdato gælder) og herefter er det personer, som er skrevet op, men ikke bor i boligforeningen (opskrivningsdato).